contact?

Wat kan plastic recycling betekenen in India?

We brengen onze knowhow en nieuwe kansen naar India

Wanneer je denkt aan India, dan denk je misschien wel aan de grote bergen afval die je vaak ziet in de nieuwsberichten over India. Plastic- en afvalverwerking zijn een groot probleem in India, met name in de overbevolkte gebieden. Wij hebben onszelf de vraag gesteld: Wat kan plastic recycling betekenen in India? En we hebben besloten dat wij met onze knowhow,expertise en netwerk twee grote problemen kunnen helpen oplossen en lokaal nieuwe kansen kunnen creëren. We vertellen je graag over ons India Project.

In 2023 starten we met het project – green plastic factory India, waarbij we een lokale groene plastic verwerkingsfabriek gaan neerzetten waar plastic verwerkt gaat worden van 10 vissersdorpen aan de oostkust van India. In deze groene plastic fabriek gaan we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, namelijk mensen met een fysieke of mentale beperking de kans geven om te werken aan een duurzame toekomst. Zo lossen we twee grote problemen op van deze regio. En daarbij komt nog dat in de fabriek bruikbare producten gemaakt worden, die in de regio noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan producten voor de visserij, woningbouw en de buitenruimte voor de 10 vissersdorpen waar het merendeel van het gebruikte plastic ingezameld wordt.

Onze knowhow,expertise en netwerk is waardevol over de hele wereld

Naast onze green plastic factory in Almere zijn we de afgelopen jaren ook projecten gestart in Peru Bonaire en de Dominicaanse Republiek. Dat doen we samen met partners binnen onze coöperatie Plastic Fantastic. Hier zijn sommige projecten zeer succesvol gebleken, zoals de fabriek in Peru met een terugverdientijd van drie jaar en een gemeenschap die niet alleen profiteert van nieuwe duurzame producten, maar ook een beter gemiddeld inkomen verdienen aan deze green plastic factory.

Zo geven we wereldwijd plastic een tweede leven en verbeteren de levens van vele mensen die direct en indirect betrokken zijn bij de fabriek, én leveren we producten die in die regio nodig of gewenst zijn.

Wat gaan we doen in India?

Ook in India zien we de kansen en de noodzaak om onze knowhow, expertise en netwerk in te zetten om samen een circulaire wereld te creëren, met een grondstof die in het land overvloedig aanwezig is, namelijk plastic.

De plastic problematiek in India rijst de afgelopen jaren de pan uit en door de overpopulatie en -consumptie daar zal niet snel verbetering in komen. Zo kennen we allemaal de beelden van families en kinderen die op de afvalbergen rondom de grote steden nog degelijke producten proberen te vinden, die hergebruikt kunnen worden en waar zij een klein beetje geld voor ontvangen. Dit hergebruik van afval is niet voldoende. We moeten dus met elkaar op zoek naar een duurzame oplossing – en die hebben wij!

Door onze kennis en expertise als het gaat om herbestemmen van plastic afval kunnen we van grote betekenis zijn voor plaatsen in de wereld waar het overgrote deel van het afvalplastic een groot probleem vormt, zoals in India. We werken samen met lokale initiatieven bij wie we kunnen aansluiten en brengen onze kennis uit Europa mee om verbeteringen te brengen in het leven van de lokale bevolking. Nu gaan we naar India, waar het gelukkig al heel gebruikelijk is om plastic afval te verzamelen – stap 1 is dus gemakkelijk te implementeren als de fabriek straks opent.

Samen met de Campus Challenge organisatie – die zich inzet om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een handicap te vergroten, zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden om juist te gaan werken met deze groep in onze green plastic factory. Ze zijn erg enthousiast en ontvangen ons idee met open armen. We willen namelijk niet alleen onze kennis van plastic meenemen, het is voor ons ook een maatschappelijk doel om de kansen voor achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt te verbeteren. De Campus Challenge organisatie gaat ons helpen met het opleiden van het personeel voor de green plastic factory in Vizakhapatnam.

Campus Challenge organisatie onze partner

Het project dat we gaan starten in India omvat dus vele facetten en sluit goed aan bij wat werkelijk nodig is en lost meedere problemen tegelijk op. Daar zijn we best trots op en hier gaat ons hart sneller van kloppen.

De projectfases

Het project is opgebouwd uit 3 fases, waarbij we dus onze knowhow koppelen aan de kennis en infrastructuur die in het land al aanwezig zijn. Zo garanderen we dat onze hulp aansluit en daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Als we eenmaal zover zijn, zullen de nieuwe medewerkers worden opgeleid om te helpen het plastic te verzamelen, scheiden en te verwerken tot bruikbare producten voor de visserij, woningbouw en buitenruimten gemaakt van afvalplastic.

  1. inzamelen van plastic
    Stap één van het proces is het inzamelen van gebruikt plastic. Waar nu in India mensen alleen herbruikbare producten inzamelen en hier een kleine vergoeding voor krijgen. Gaan we in 10 vissersdorpen rond de oostkust restafval plastic inzamelen, die als grondstof dient voor de productie in de fabriek. De vergoedingen voor deze inzameling zullen uiteraard conform de lokale gebruiken zijn, zodat het project perfect past en aansluit bij de huidige cultuur en infrastructuur.
  2. scheiden van plastic
    We proberen zoveel mogelijk bruikbare plastics te gebruiken als waardevolle grondstof voor in de fabriek. We zullen daarom ons personeel opleiden om het plastic dat binnenkomt te scheiden, en gereed te maken voor productie. Hier gebruiken we onze ervaring en de ervaring die al aanwezig is bij de lokale bevolking in de 10 vissersdorpen waar we het plastic gaan inzamelen.
  3. recyclen van afval plastic tot product
    In deze fase wordt de waardevolle grondstof plastic verwerkt in de fabriek tot een bruikbaar product. In de regio waar de plastic fabriek in India geplaatst wordt is bijvoorbeeld behoefte aan grote tegels voor de toiletten (modi) en gaan we blokken produceren voor het bouwen van huizen. Zo komt het gebruikte plastic afval op een waardevolle manier weer terug in de maatschappij en is de cirkel weer rond.

Bijdragen doet deugd

We zijn verheugd een bijdrage te gaan leveren in dit deel van de wereld, en kunnen niet wachten om met eigen ogen te zien waar de fabriek gebouwd gaat worden en met welke mensen we mogen samenwerken. In Februari 2023 zullen we afreizen naar de oostkust van India en ontvangen worden door onze partners Rotary, Campus Challenge en stichting Indeed.

Door middel van assessments bereiden we ter plekke alles goed voor. Locatie, stroomvoorziening, bereikbaarheid en vooral maken we kennis met de mensen aan wie dit project een levensverbeterende bijdrage mag leveren.

Wil jij zelf dit initiatief ondersteunen met een donatie – neem dan contact op met Marlous de Bordes – Plastic Fantastic of maak je donatie direct over via deze knop  https://www.plasticfantastic.nu/doneer  Alvast hartelijk dank voor je bijdrage.

Houd onze social media Instagram @greenplasticfactory in de gaten om ons te volgen op onze reis naar India komende maand en de vorderingen van het Green Plastic Factory India project.