MKI scores

meten van duurzaamheid

De levenscyclusanalyse (LCA) is een uitgebreide techniek om de milieu-impact van een product in kaart te brengen. In Nederland wordt hiervoor vaak de milieukostenindicator (MKI) gebruikt.

De milieukostenindicator weegt verschillende milieu-impacts tegen elkaar af en vertaalt dit naar één cijfer dat de maatschappelijke kosten voor deze impacts weergeeft (in euro’s). Hoe lager de MKI-waarde, hoe lager de milieu-impact. De MKI-waarden van save plastics kun je hieronder downloaden.

Save plastics heeft de milieukostenindicator-waarde voor al zijn producten laten berekenen door NIBE en het blijkt dat we het groenste jongetje uit de klas zijn!

reach out!

Geinspireerd? Deel je onze waarden? Kunnen we je helpen in jouw uitdaging? Laat het ons weten, we vinden voor alles een lokale circulaire oplossing.

reach out!

Geinspireerd? Deel je onze waarden? Kunnen we je helpen in jouw uitdaging? Laat het ons weten, we vinden voor alles een lokale circulaire oplossing.

NL-greenlabel
Nederland-circulair
pefc-label-pefc30-32-898-pefc-label
logo-nationale-milieudatabase
FSC
PSO-Nederland-Trede-3

Vraag naar onze FSC® of PEFC-gecertificeerde producten.