SROI

iedereen verdient een kans

Bij Save Plastics geven we om onze omgeving. Natuurlijk gaat dat om ons milieu maar dat gaat minstens net zoveel om mensen. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom geven wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om bij Save Plastics te werken en zich te ontwikkelen.

PSO-Nederland-Trede-3
PSO-prestatieladder

Save heeft PSO trede 3

We zijn trots dat we in 2023 trede 3 op de PSO ladder hebben bereikt. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Bedrijven, waaronder Save plastics, behoren tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland als het gaat om socialer ondernemen.

PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. 

SROI-save-plastics

Wat is SROI?

Social Return is erop gericht om personen met een grote(re) aftand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. In Nederland vallen maar liefst 1.3 miljoen mensen onder deze doelgroep. Social return wordt voluit ook wel ‘social return of investment’ genoemd en staat tevens bekend onder de afkortingen SR en SROI.

Hoe werkt het?

Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Met de toepassing van social return zorgt de overheid ervoor dat een investering die wordt gedaan, naast het ‘gewone’ rendement, een concrete sociale winst oplevert. Met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt een social return waarde gecreëerd die mag worden afgetrokken van de social return verplichting. De verantwoording gaat via een social return monitoring systeem.

Waarom is het belangrijk?

Elke publieke opdrachtgever heeft zijn eigen beleid, ook als het gaat om social return. In de aanbesteding wordt een contractuele voorwaarde opgenomen om een deel van de opdrachtwaarde te besteden om de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen uit specifieke doelgroepen te verkleinen. Hiermee krijgen mensen die veelal geen eerste keuze zijn weer een kans op de arbeidsmarkt en besparen publieke opdrachtgevers de kosten van een uitkering.

bij save plastics zien we het als onze plicht om sociale impact te maken

reach out!

Geinspireerd? Deel je onze waarden? Kunnen we je helpen in jouw uitdaging? Laat het ons weten, we vinden voor alles een lokale circulaire oplossing.

reach out!

Geinspireerd? Deel je onze waarden? Kunnen we je helpen in jouw uitdaging? Laat het ons weten, we vinden voor alles een lokale circulaire oplossing.

NL-greenlabel
Nederland-circulair
pefc-label-pefc30-32-898-pefc-label
logo-nationale-milieudatabase
FSC
PSO-Nederland-Trede-3

Vraag naar onze FSC® of PEFC-gecertificeerde producten.