micro plastics

hoe zit het met micro plastics?

De grootste veroorzakers van microplastics in Nederland zijn cosmetica en het gebruik van een wasmachine (uit kleding), verf en banden (banden slijpsel) (CE Delft, 2019). Ook wij zijn ons bewust van dit probleem en hebben maatregelen genomen om uitgifte van micro plastics terug te dringen.

Sinds maart 2023 is save plastics onderdeel van een landelijk microplastics onderzoek geleid door TNO in samenwerking met Gemeente Amsterdam, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer. Met als doel in kaart te brengen:

  • De microplastics uitstoot van thermoplastische composieten in het milieu
  • De uitstoot van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) in de microplastics
  • De verhouding microplastics van autobanden en wasmachines versus thermoplastische composieten plastic

Uit de tussentijdse uitkomst blijkt, dat de PE/PP kunststof uit huishoudelijke plastic verpakkingen, het minste schade brengt en dus het meest milieuvriendelijk is voor de natuur.
Het enige wat aan onze producten wordt toegevoegd is een uv-stabilisator. Bij de kleur zwart is dit roet, bij bruin is dit ijzeroxide. Deze uv-stabilisator zorgt ervoor dat onze producten niet van kleur verschieten en hierdoor niet afbreken door de uv-straling.

reach out!

Geinspireerd? Deel je onze waarden? Kunnen we je helpen in jouw uitdaging? Laat het ons weten, we vinden voor alles een lokale circulaire oplossing.

reach out!

Geinspireerd? Deel je onze waarden? Kunnen we je helpen in jouw uitdaging? Laat het ons weten, we vinden voor alles een lokale circulaire oplossing.

NL-greenlabel
Nederland-circulair
pefc-label-pefc30-32-898-pefc-label
Nationale-milieudatabase
FSC
PSO

Vraag naar onze FSCĀ® of PEFC-gecertificeerde producten.