groene plastic fabriek

oplossing voor moeilijk recyclebaar plastic

De Groene Plastic Fabriek staat voor research en development en biedt een unieke oplossing voor moeilijk verwerkbare plastics, laagwaardige mix en folieplastics. Deze plastics kunnen niet optimaal worden gescheiden, zijn soms vervuild en worden daarom normaal gesproken verbrand. Dit betreft ongeveer de helft van het verpakkingsplastic afval in Nederland.

Op dit moment zijn we in de fabriek aan het onderzoeken hoe we deze plastics wél een nieuw leven gegeven. Hiermee voorkomen we verbranding en wordt minder CO2 uitgestoten. Zo dragen we bij aan het milieu en wordt afgedankt kunststof weer waardevol. Een lokaal probleem wordt zo ingezet als oplossing. Het overschot aan plastic afval wordt gekoppeld aan de toenemende vraag op de woningmarkt.

voorbeeld-in-plastic-recycling

laten zien dat het kan

Het gaat hier om een pilot-fabriek die start met een kleinere hoeveelheid. De fabriek is schaalbaar en bij grotere vraag wordt de capaciteit hierop aangepast. Er wordt niet alleen geproduceerd maar ook worden de grondstoffen in eigen huis opgewerkt. Deze combi is uniek in het recycle segment. Dit dient ook als voorbeeld voor andere steden en gebieden in Europa.

samenwerken loont

Regio’s en save plastics werken nauw samen om de afval kringloop te sluiten. Met name de zogenaamde moeilijk recyclebare plastics (mix plastics) vinden geen weg in de recycling. En dat gaf ons de drive om hier iets aan te doen. Dankzij een co-financiering van het Europese Interregproject Transfor-CE is in 2020 is de basis gelegd van de Groene Plastic Fabriek. Een innovatieve set-up waar rest-mix plastic wordt omgesmolten in producten voor de buitenruimte en woningbouw. Op het terrein van Cirwinn en in nauwe samenwerking met de gemeente Almere, provincie Flevoland en 14 andere partners, verdeelt over 4 landen, zijn op deze manier honderden tonnen plastic van de verbrandingsoven gered en toegepast in de buitenruimte. Zo ontstaat een regionale circulaire economie en het is schaalbaar. We zijn de gemeente Almere en alle regionale partners dankbaar voor de innovatie samenwerking zodat de groene plastic fabriek verder kan groeien in andere regio’s. Next stop: Arnhem.

samenwerken-plastic-recycling
transform-ce-project

transform-ce project

De Groene Plastic Fabriek maakte van 2019 t/m 2023 deel uit van het Transform-CE project. Transform-CE erkent dat recycling en hergebruik van plastic meerdere voordelen heeft. Het voorkomt dat er nieuw plastic wordt gemaakt en zorgt voor toenemend hergebruik van plastic afval op lokaal niveau, zodat exporteren van afval niet meer plaatsvindt. Transform-CE wordt ondersteunt door het Interreg North West Europe-programma als onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

reach out!

Geinspireerd? Deel je onze waarden? Kunnen we je helpen in jouw uitdaging? Laat het ons weten, we vinden voor alles een lokale circulaire oplossing.

reach out!

Geinspireerd? Deel je onze waarden? Kunnen we je helpen in jouw uitdaging? Laat het ons weten, we vinden voor alles een lokale circulaire oplossing.

NL-greenlabel
Nederland-circulair
pefc-label-pefc30-32-898-pefc-label
logo-nationale-milieudatabase
FSC
PSO-Nederland-Trede-3

Vraag naar onze FSC® of PEFC-gecertificeerde producten.