MKI waarde van save plastics bekend

Wij hebben onze Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde) laten berekenen door NIBE en het blijkt dat we het groenste jongetje uit de klas zijn!

De Milieu Kosten Indicator weegt verschillende milieu-impacts tegen elkaar af en vertaald dit naar één cijfer die de maatschappelijke kosten voor deze impacts weergeeft (in euro’s). Hoe lager de MKI-waarde, hoe lager de milieu-impact.

Voor save plastics heeft NIBE alle milieueffecten van productie tot na einde levensduur berekend, dus echt het complete verhaal. En, zoals verwacht, is onze MKI-waarde laag! Positief nieuws, want hierdoor dragen we niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar komen we eerder in aanmerking voor aanbestedingen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en Ruimtelijke ordening.

Je kunt de MKI-waarden downloaden op de pagina milieu-impact.