samenwerking waterschap (gelderland)

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel is een samenwerking aangegaan met save plastics. De deal betreft het duurzaam hergebruik van afval plastic in het Rijn en IJssel beheersgebied. Dit houdt in dat afval plastic uit dit gebied wordt ingezameld en wordt hergebruikt in een product voor dat gebied, zoals een beschoeiing, vlonder of brug.