Finalist jan terlouw innovatieprijs 2019

In Oost-Nederland was onze save home genomineerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2019. We vonden het een eer om mee te mogen doen, helaas grepen we in de finale net naast de winst.