plastic inzameling voor parkbankjes

Op IndustriePark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is save plastics een pilot gestart met het inzamelen van laagwaardig plastic afval. Dit betreft plastic dat normaal gesproken wordt verbrand.

De pilot is gestart om aan te tonen dat ook dit laagwaardige plastic een waardevolle grondstof is. Het ingezamelde afval wordt gebruikt om in totaal tien parkbankjes te maken.

Deze worden verspreid over het industriepark geplaatst. Zo kunnen medewerkers en bezoekers van het bedrijventerrein voortaan heerlijk genieten in de zon op een circulair bankje.