Hoe groen, bewust en duurzaam ben jij?

We maken allemaal deel uit van de duurzame verbeteringen in de wereld, en zien gelukkig meer en meer groene initiatieven om ons heen ontpoppen. Waar we zelf al meer dan 35 jaar actief zijn, zien we nu dat we niet langer alleen zijn maar dat meer mensen, bedrijven en gemeenten zich bewust zijn van hun milieu footprint. We willen je dan ook graag uitnodigen met ons mee te bouwen aan een groenere, bewuste en duurzame wereld. Hoe groen, bewust en duurzaam ben jij nu al? Laten we samen eens kijken naar waar we nu staan, en waar we met elkaar naartoe willen.

Er is een grote tendens te bespeuren in de economie. Waar we jaren waarde hebben geschonken aan het vergroten van onze kennis (de kenniseconomie) zien we nu dat er een verschuiving plaatsvindt. Kennis is dankzij het internet voor iedereen beschikbaar, en deze groei zal nog lang aanhouden. Maar er is iets wat steeds meer centraal komt te staan en dat is jouw bijdrage aan duurzaamheid, en leefbaarheid! Wat draag jij bij, wat laat je na en hoe beleef je de wereld waarin je leeft – de zogenoemde belevingseconomie.

belevingseconomie

Dit betekent ook dat we een verschuiving zien van consumisme naar bewustzijn, en gelukkig maar. We kunnen niet ongestoord de grondstoffen van de aarde blijven gebruiken en blijven produceren en consumeren, zonder de gevolgen te erkennen. We maken allemaal een milieu footprint – of je je hier nu bewust van bent of niet. De mate waarin je gebruik maakt van openbaar vervoer, bewust je afval scheidt en welke hobby’s en werkzaamheden je hebt, hoe vaak je op vakantie gaat en noem het allemaal maar op.

Quiz: hoe groen, bewust en duurzaam ben jij?

We doen graag een leuke quiz met je om te kijken hoe groen, bewust en duurzaam je nu al bent. Hieronder zie je 10 vragen, die je beantwoordt met A B C of D. Hierna maken we samen de balans op of jij een groene held bent waar wij van Save Plastics graag mee co-creëren.

  1. Ik kies bewust waar ik mijn groente en fruit koop
  2. Mijn kleding gebruik ik langer dan 2 jaar, om zo minder te consumeren.
  3. Bij ons thuis scheiden we ons afval, tot op het kleinste papiertje.
  4. We nemen regelmatig de fiets als het weer het toelaat, en laten de auto staan.
  5. Mijn werk doe ik bewust, en wordt gewaardeerd voor de bijdrage die ik lever.
  6. Ik kies regelmatig voor het openbaar vervoer om naar werk/ op bezoek/ uitstapjes
  7. Het merendeel van mijn vrije tijd besteed ik aan wandelen of sporten in de natuur.
  8. We dragen bewust bij aan het schoonhouden van de wijk en doen mee met afval inzamelingsacties.
  9. Ik ben bewust van hoeveel plastic ik gebruik, en recycle zoveel mogelijk.
  10. Als we op vakantie gaan, maak ik bewuste keuze met welk vervoer we gaan.

A = altijd B = zoveel mogelijk C = nauwelijks D = nog niet

Hoe vaak heb jij A, B of C geantwoord? En hoeveel D-scores heb je?

Weet dat het niet belangrijk is waar je nu staat, maar wat je doet vanaf het moment dat je bewust bent van waar je nu bent en waar jij jouw bijdrage kunt vergroten.

Onze bijdrage aan een groene, bewuste, duurzame wereld

Wij van Save Plastics hebben een duurzame wereld als doel en nemen al meer dan 35 jaar gericht actie om afvalplastic een nieuw leven te geven, bewuste keuzes te maken en meer duurzaam te ondernemen.

Wat doen we dan precies?

We redden jaarlijks [1] kilo plastic van de verbrandingsoven. Waar normaliter 60% van het ingezamelde plastic de verbrandingsoven in ging, hebben wij juist deze grondstof in gebruik genomen in de groene plastic fabriek – Almere om nieuwe producten van te maken. Dit zorgt bovendien voor een gigantische verlaging van de CO2 uitstoot. Je kunt je voorstellen wat een verschil dat maakt voor het milieu.

verbrandingsoven

Wij zien plastic als een waardevolle grondstof waar we duurzame producten van maken. Restplastic (het plastic dat overblijft nadat b.v. petflessen e.d gerecycled zijn) is dus niet langer waardeloos, maar er wordt een bruikbaar en duurzaam product van gemaakt

Bij Save Plastics werken we ook aan het vergroten van bewustzijn rondom plastic, en zijn onze eigen lespakketten aan het maken voor scholen. We werken ook in het bedrijfsleven aan deze bewustwording en zijn marktleider[2]  duurzame oplossingen voor lokale problemen, en hebben sinds [jaartal[3] ] de eerste groene plastic fabriek in Nederland.

Naast dat we goed werk doen, bewust, groen en duurzaam, zijn we ons ook bewust dat er op de arbeidsmarkt verschillen zijn in kansen waar we graag aandacht voor hebben. In de groene fabriek werken we met werknemers met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt, en juist hen geven we een kans om een bijdrage te leveren in het productieproces van nieuwe producten van gebruikt plastic. Zo heeft iedereen zijn eigen plek in ons eco-systeem en draagt bij aan een betere wereld.

Wij hebben laten zien dat door niet alleen bewustzijn en kennis, maar werkelijk actie te ondernemen je een groot verschil kunt maken op lokaal en globaal niveau.

AANTAL RESULTATEN BENOEMEN

“Wist jij dat … 1 plastic verpakking van groente en fruit bij verbranding maar liefst …. CO2 uitstoot. En dat wanneer jij je plastic afval scheidt, deze verpakking bij ons terecht komt en we er duurzame producten van maken?”

Wat kun jij bijdragen?

Samen voor een groene, bewuste en duurzame wereld dát is ons motto. Want een werkelijke globale verandering teweeg brengen dat doen wij niet alleen, dat doen we samen!

We willen dan ook graag horen welke andere groene helden er zijn, en welke plastic gerelateerde initiatieven mooi aansluiten bij ons. Dit kan zowel op grote als kleine schaal. Of het nu gaat om een inzamelingsactie in de wijk of op scholen, of het aanleggen van steigers en flonders van hergebruikt plastic in jullie gemeente. Iedere schakel van ons eco-systeem is van belang voor het slagen van een circulaire wereld – waarbij alles wat we gebruiken ook weer een nieuw leven krijgt.

Ben jij of ken jij ondernemers met een groen hart, of gemeentes die écht bewust en groen ondernemen, zorg dan dat we met elkaar in contact komen. Via de link #we_save kun je zien met wie wij onder andere al hebben samengewerkt in de afgelopen jaren.

#we_save

volg ons op social media[4]  en laat ons weten wat jij bijdraagt aan een bewuste en groenere wereld. Tag ons in je bericht met #we_save.

Dankjewel voor jouw groene daden!

Samen voor een groene bewuste en duurzame wereld.